הקדמה

אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים ומחויבים לשמירה עליה, על פי המדיניות במסמך זה, ולהלן תקרא “מדיניות”.

מדיניות זו מסבירה את סוגי המידע “מידע אישי” אשר אנו אוספים מהמשתמשים דרך “האתר” שלנו שהינו sallycar.co.il או דרך עמודי נחיתה של כלי שיווקי אחר “כלי שיווק”, איך אנו משתמשים במידע זו, אחסונו, ועיבודו.

מדיניות זו הינה הסכם בין המשתמש ומפעילי האתר והעסק. אם המשתמש נכנס לאתר או לכלי שיווקי אשר האתר משתמש בו כמייצג של ישות משפטית, המשתמש ייצג אותה ישות משפטית. אם למשתמש אין את הסמכות לייצג אותה ישות, או אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מדיניות זו, עליו לחדול משימוש באתר זה, שירותיו וכל כלי שיווקי אשר אנו משתמשים בו.

עוגיות

אתר זה משתמש ב”עוגיות”, שהינם קובץ מידע קטן שנשמר במכשיר המשתמש, עוגיות אלה לא יכולים להריץ תוכנות או וירוסים במכשיר המשתמש. עוגיות אלה ניתנים באופן ייחודי לכל משתמש, והדפדפן יש לו את היכולת לקרוא אותם בעת שהייה באותו אתר. אנו משתמשים בעוגיות על מנת לנטר את הפעילות באתר, לשמור על האתר, ולהבטיח חווית משתמש אישית במקרה הצורך.

כל המשתמש יכול להגדיר בדפדפן אם להסכים או לסרב לקבל עוגיות כברירת מחדל במכשיר.

אם המשתמש לא מסכים לשימוש בעוגיות, הוא לא יכול להשתמש באתר או שירותיו.

מידע שנאסף באופן אוטומטי

בעת הכניסה לאתר שלנו, השרתים שלנו יקלטו מידע שהדפדפן של המשתמש שולח אותו באופן אוטומטי. מידע זה מכיל כתובת אינטרנט IP של המכשיר, סוג דפדפן וגרסתו, מערכת ההפעלה וגרסתה, העדפות השפות, העמוד בו ביקר המשתמש לפני הביקור באתר שלנו, עמודים ושירותים שהמשתמש מבקר באתר, זמן שהייה וזמן גישה ועוד מידע סטטיסטי.

השימוש במידע האוטומטי הינו למטרת זיהוי פעולות תקיפה באתר ולאיסוף סטטיסטיקה אודות השימוש וכמות הנתונים שעוברת באתר. מידע זה אינו מאבחן משתמש מסוים באתר.

איסוף פרטים אישיים

אפשר להשתמש באתר שלנו באופן אנונימי וללא חשיפת כל פרט אישי לבעלי האתר. 

באתר קיים טפסים של התקשרות וייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש על ידי בעלי האתר, במידה וייבחר המשתמש למלא אותם:

שם מלא, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שהמשתמשים מזינים בזמן מילוי הטפסים.

מידע זה שמזינים בזמן מילוי טופס התקשרות, טופס הרשמה לרשימת דיוור או בקשה לשיחה חוזרת. 

מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות משתמשים בו.

מידע שנכלל במסרים שהמשתמש שולח לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו.

כל סוג אחר של פרטים אישיים שהמשתמש שולח אלינו.

לפני חשיפת פרטים אישיים של אדם אחר, על המשתמש לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם פרטים אישיים לפי מדיניות זו.

פרטיות ילדים

אתר זה אינו אוסף ביודעין פרטים אישיים ממשתמשים שגילם מתחת לגיל 18. אין לנו כל אפשרות לזהות את גיל המשתמשים ולכן במידה והמשתמש הינו מתחת לגיל 18, אין להזין נתונים או לשדר כל טופס התקשרות באתר. אם קיים למשתמש חשש כי שודרו לאתר פרטים אישיים של בן אדם מתחת לגיל 18, נשמח לעזור למחוק נתונים אלה. יש להגיש בקשה כמתואר בדף מדיניות זה. 

שימוש בפרטים האישיים

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים למטרות הבאות:

ניהול האתר והעסק שלנו;

התאמה האישית של האתר המשתמשים.

יצירת קשר חזרה עם המשתמשים דרך האימייל, הטלפון או כל כלי תקשורת אחר כולל אפליקציות למכשירים חכמים.

למשלוח הודעות שיווקיות במידה והלקוח אישר את הבקשה.

למשלוח התראות או תזכורות בדואר אלקטרוני שהמשתמש ביקש באופן ספציפי;

שליחה של הניוזלטר בדואר אלקטרוני, באם ביקשו המשתמשים (המשתמשים יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין להם צורך בניוזלטר);

טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידי המשתמשים או נוגעות אליהם וקשורות לאתר שלנו;

לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);

במידת ויימסר לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.

ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.

חשיפת פרטים אישיים

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים של המשתמש ללא הסכמתו לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים של המשתמש לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו בלבד.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);

לכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

העברות נתונים בינלאומיות

ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין ישראל לבין המדינה / המדינות בהן אנו מאחסנים את המידע, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו. חוקי הגנת הפרטיות במדינות אחרות עלולים להיות שונים מאלה של ישראל.

פרטים אישיים שהמשתמש מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.

שמירת פרטים אישיים

סעיף זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.

פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, לרוב אנו נמחק נתונים אישיים הנאספים דרך אתר בפחות מ 3 שנים מיום הזנתם.

על אף ההוראות האחרות בסעיף זה, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:

לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;

על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

אבטחת פרטים אישיים

אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).

המשתמש מכיר בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

זכויות המשתמש

המשתמש יכול להורות לנו לספק לו כל פרט מפרטיו האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליו; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות של המשתמש, לצורך זה, לרוב נקבל צילום של תעודת הזהות, או הדרכון של המשתמש באישור נוטריון, יחד עם עותק מקורי של חשבון שירות בו ניתן לראות את הכתובת הנוכחית של המשתמש.

אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שהמשתמש מבקש עד למידה המורשית על פי חוק.

המשתמש יכול לבקש למחוק את פרטיו האישיים המחוזקים אצלנו, או לשנות אותם באותה דרך שבה הוא מזדהה לשם אספקת הפרטים המאוחסנים אודותיו.

בכל זאת, אנו יכולים לסרב לבקשה במידה וקיים חשש לכל עבירה או הליך משפטי המערב את המשתמש, עד למידה המורשית על פי חוק.

בפועל, בדרך כלל יבטא המשתמש הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלו למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לו אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלו שימוש למטרות שיווקיות.

קישורים חיצוניים והטמעות מצד ג’

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים והטמעות מצד ג’. אין לנו שליטה עליהם, ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

קישורים חיצוניים אלה יכולים לכלול:

קישור לאתר / אפליקציית וויז

קישור לאתר / אפליקציית טויטר

קישור למערכת דואר אלקטרוני כגון ג’ימייל

קישור לאתר / אפליקציית ווצאפ

קישורים אחרים אשר שולפים חלקים סטטיים של האתר כגון תמונות שלא משתנות את חלקי תכנות של האתר.

הטמעת מפה של גוגל.

הטמעת כפתורים של LIKE פייסבוק ועמודי פייסבוק.

הטמעות של כלים ואפליקציות אחרות שיכול להיות שהמשתמש חבר בהן.

תיקון או עדכון או מחיקת מידע אישי

במידה והמשתמש מעוניין לעדכן או לתקן או למחוק את המידע האישי אשר מאחוסן אצלנו, ייעשה זאת על ידי הפנייה והזדהות כמסובר במידניות זו בסעיף “זכויות המשתמש”. בקשות ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שלנו: info@sallycar.co.il, או בהגעה אישית לכתובת הפיזית שלנו כמצויין בדף צור קשר באתר.

עוגיות של צד ג’

האתר משתמש בשירותים של חברות גוגל ופייסבוק וואצאפ ואולי עוד אתרים אחרים אשר ייתכן והמשתמש משויך אליהם. שירותים אלה כוללים ניהול פרסומים שיווקיים, דפי נחיתה, פרסומות, דפי התקשרות וקבלת סטטיסטיקה כללית על אופן השימוש באתר, לרבות השימוש ב Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads, Facebook Lead Ads, Facebook Like Box.

אתרים אלה משאירים עוגיות אשר עוקבים אחר המשתמשים ועוזרים לנו לנתח את הנתונים שמגיעים דרכם לאתר או לעסק שלנו.  

דליפת מידע

במקרה שיש לנו חשש או הוכחה שדלף מידע אישי ממאגרי המידע שלנו, דרך פריצה או שימוש לרעה או הונאה או כל דרך אחרת שלא היתה לנו שליטה עליה, יטפל צוות האתר בנושא, יחקור את הממצאים, יודיע לרשויות במידת הצורך. באם ויתברר שיש חשד שהדליפה מסכנת את המשתמשים או אם נהיה חייבים על פי חוק ליידעם, נעשה זאת דרך הודעה באתר האינטרנט שלנו. 

הסכמה למדיניות

המשתמש באתר מאשר שקרא ומסכים עם מדיניות הפרטיות הזו. עם כל שידור של נתונים דרך טופס או דרך כלי אחר, המשתמש מסכים את המדיניות לגבי אותם נתונים משודרים. אם המשתמש לא מסכים עם מדיניות הפרטיות הזו, הוא אינו רשאי לבקר או להשתמש באתר או לשדר כל נתונים דרכו.

תיקון או עדכון מדיניות

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. על המשתמש לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שהוא מבין כל שינוי שנעשה במדיניות זו. 

במידה והכניסה לאתר שלנו לא מאפשרת שמירת נתונים עבור משתמש ספציפי, לא תשלח למשתמש כל התראה על עדכון דף מדיניות זה.

הסכם פרטיות זה מתייחס לזכר ולנקבה באותה מידה.

תאריך עדכון הסכם פרטיות זה הינו 20 באוגוסט 2021, בשעה 8:00 בבוקר לפי שעון ישראל.